Той, тя и влакът . История на любовта

 

Не зная дали фотографът от Джакарта Kenvin Pinardy е чел «Ана Каренина», но аз, разглеждайки неговото фотоизкуство от серията «Влакът на любовта», си милех, че прекрасната жена на релсите е от романа на нашия литературен класик.

Източник